DIA - מדיניות ופרטיות

תקנון האתר:
 
כללי:
 
1. אתר האינטרנט ”vodmovies" הינו יוזמה חברתית להנגשה של תכנים לצפייה ישירה ללא תשלום לכלל החברים באתר.
 
2. ההרשמות לאתר הינה באמצעות חשבון הפייסבוק. 
 
3. על מנת להירשם לשירות יש לבקר באפליקציית SdarotTVOD בכתובת: http://www.vodmovies.co.il/
 
4. ההרשמה לאתר מעבר להנגשה של תכנים לצפייה ישירה בחינם, מאפשרת למצטרפים להוות המנוע ליוזמה החברתית להנגשה של תכנים לצפייה ישירה ללא תשלום לכלל החברים (להלן: "היוזמה שלנו").
 
5. "vodMovies"  מאפשר גישה לשירות אפליקציית vod Movies. כלומר, כל מצטרף שירשם לאפליקציה, יזכה בגישה לאתר לצפייה בטריילרים של סרטים וסדרות ו/או מידע ו/או שעות הקרנה וצוות השחקנים ו/או כל מידע רלוונטי אחר.
 
6. האחריות להכרת תנאי השימוש חלה על המשתמש בלבד.
 
מידע אישי:
 
7. "vodMovies", מבטיחים לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לשמור על פרטיכם האישיים.
 
8. המשתמש באפליקציית vod Movies, מסכים ומעניק לאתר כל זכות להשתמש בפרטיו האישיים כולל משיכת נתונים מהפייסבוק, – שם, מין, נטייה מינית, השקפות עולם, כתובת דוא"ל, וכדו'...
 
9. המשתמש מאפשר להשתמש בפרטים ובמידע שלעיל לצרכים פרסומיים, סקרים פנימיים וחיצוניים ואף להעביר מידע זה לגורם שלישי. המשתמש מאפשר פרסום בקיר האישי - WALL ודיוור אלקטרוני מטעמו. השימוש באפליקציית vod Movies מאפשר לאתר לפרסם ולשווק בקיר האישי של המשתמשים המנויים לאפליקציית vod Movies מעת לעת.
פרסומות אלו מאפשרות לקדם את היוזמה שלנו...
 
10. המשתמש מסכים מראש לקבלת מידע פרסומי גם לאחר התנתקות מהאפליקציה.
 
הפסקת שימוש:
 
האפשרות היחידה להסיר עצמכם מהרשימה היא:
 ללחוץ על "הסר אותי מרשימת תפוצה "באימיילים השיווקיים"
     בחלק התחתון למטה - subscribe.
 
11. התקנון מנוסח בלשון זכר, אך מתכוון לגברים ונשים כאחד.
 
שינוי התקנון:
 
12. "vodMovies", שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת.
 במידה והנכם נתקלים בקשיים בהתנתקות מקבלת דיוור אלקטרוני, ניתן לשלוח מייל לכתובת: info@view-movies.co.il
Call now: Toll-Free 1-800-539-3580
© All rights reserves to DIA